Thursday, November 4, 2021

hải chiến hoàng sa, kiểm chứng sự kiện ngày 19 tháng 1 năm 1974, HÀNH QUÂN TÁI CHIẾM ĐẢO QUANG HÒA, hồ văn kỳ thoại, phạm mạnh khuê, hà văn ngạc,402,407,HQ 16, HQ 4, HQ 5, HQ 10, kronstadt 271,274, T43 389,396, hải kích,vĩnh lạc, cam tuyền, duy mộng,quang hòa

 

                                             HÀNH QUÂN TÁI CHIM ĐẢO QUANG HÒA
Cuộc hành quân được dự trù khởi sự vào lúc 06:00 H ngày 19/1/1974.
Lực lượng trên biển của địch trước giờ đổ bộ như sau: (HSTT_trang 302)
     
• 02 chiến hạm Kronstadt (271 và 274) trang bị đại bác 100 ly, 2 đại bác 37 ly, vận tốc 24 gút.
      • 02 chiến hạm loại T43 cải biến (389,396) trang bị 1 đại bác 100 ly, 4 đại bác 37 ly, vận tốc 17 gút.
      • 02 tàu đánh cá võ trang đại bác 25 ly.
      • 01 tàu chuyển vận loại trung.
- Hồi 05:00H: HQ 5 báo cáo có thêm 2 chiến hạm địch đến vùng. Hin có 7 tu Trung Cng (trang 296 THĐ 47-2004).
- Hồi 05:00H: HQ 5 báo cáo có thêm 2 chiến hạm địch đến vùng. Hin có 8 tàu Trung Cng (trang 296 THĐ 47-2019)
- Hồi 05:00H: HQ 5 báo cáo về TTHQ/Biển có thêm 02 chiến hạm địch đến vùng hồi 18 1915H/01/74 Hiện có 08 chiếc tàu Trung Cộng (trang 356 THNK/HQ/THĐ 47-2018).
NHN XÉT:  hình như có sự không hợp lý trong bài viết THĐ 47 và THNK/HQ/THĐ 47 vì từ khuya cho đến rạng sáng ngày 19-01 chỉ có 6 tàu Trung Cộng, nhưng đột nhiên trước giờ đổ bộ lại thấy xuất hiện thêm 1 tàu chuyển vận.
Nh
ư
vy thì tàu chuyn vn đến vùng lúc nào?

THĐ 47-2018: hồi 05:00H, HQ 5 báo cáo có thêm 2 chiến hạm địch đến vùng. Hin có 8 tàu Trung Cng (trang 296 THĐ 47-2018) trùng hợp với ghi nhận của TTHQ/HQ, vì dựa trên THĐ 47 trong đêm 18 rạng 19 địch chỉ có 6 chiến hạm, nếu thêm 2 chiếc tàu chuyển vận tổng cộng sẽ là 8.
Tuy nhiên THNK/HQ/THĐ 47 lại ghi nhận hồi 05:00H: HQ 5 báo cáo về TTHQ/Biển có thêm 02 chiến hạm địch đến vùng hi 18 1915H/01/74. Hiện có 08 chiếc tàu Trung Cộng. (THNK/HQ/THĐ 47 trang 356)   
   Nếu như HQ 5 đã báo cáo trong chiều ngày 18/01 thì lập lại để làm gì? Và như vậy thì tổng số chiến hạm hiện diện cũng vn là 6 không th8.

Thc s đây chính là 2 tàu chuyn vn Trung Cng va đến vùng để chun b đưa 400 quân lên đảo Quang Hòa như TTHQ/HQ đã ghi nhn cng thêm 2 Kronstadt, 2 T-43, 2 tàu đánh cá võ trang đã có mt t trước như thế s nâng tng s lên 8 chiếc.

Chính Đại tá Khuê đã nhận định tình hình tổng quát trước khi quân ta đổ bộ lên đảo: “Trung Cộng đã đổ bộ tăng viện và cố thủ kỹ càng trên các đảo Duncan và Drummond.” (TTHS- trang 302)

Và đây cũng là lý do vì sao ĐĐ Thoại lập tức gọi vô dinh Độc Lập và cuối cùng ông miễn cưỡng ra lịnh đổ bộ lúc 06:00H (xem bài Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ-Thoại và hải chiến Hoàng Sa).
___________________________________________________________________________________

TTHQ/HQ (tài liệu của Trung tâm Hành quân Bộ Tư Lệnh Hải quân)
- Lúc 05:15H:
Đại tá Ngạc báo cáo thêm hai tàu Trung Cộng đã tiến vào khu vực từ hướng bắc với vận tốc 20 knots và tham gia cùng các tàu khác đến vùng lúc 1915 H ngày 18/01. 2 tàu TC neo ngoài khơi đảo Quang Hòa. Tổng cộng có 8 tàu TC.
2 chiến hạm TC đổ bộ 400 quân lên hướng Đông Bắc đảo Quang Hòa.
Đại tá Ngạc lo ngại nếu trận chiến bùng nỗ, lực lượng Việt Nam sẽ bị thiệt hại nặng vì ngoài việc phải chống trả chiến hạm địch, thêm vào đó ông còn phải đổ bộ quân và lực lượng này sẽ cần sự yểm trợ.
Tuy nhiên, mặc dù có sự không cân xứng về hỏa lực, tầm đạn và vận tốc, các chiến hạm VN sẽ cố gắng thi hành lịnh đổ bộ. Lực lượng đặc nhiệm sẽ làm những gì có thể được để tránh đụng độ trước khi nhận được lực lượng tăng viện, nhất là không quân.
Ông yêu cầu phi cơ được phái đến tăng viện có mặt ở khu vực trong giờ đổ bộ.
- lúc 06:00H: V1DH ra lịnh Đại tá Ngạc tái chiếm đảo Quang Hòa.
- Lúc 06:30H: HQ 4 đổ bộ toán Biệt hải 27 người lên bờ phía Nam.
- Lúc 07:30H: HQ 5 hoàn tất đưa toán Hải kích 22 * người lên bờ ở phía Tây Nam, nhưng toán này chịu áp lực nặng nề từ lực lượng địch trên đảo và bị bao vây bởi càng nhiều lính TC và có thể bị bắt.
Để đối phó Tư lệnh/HQ ra lịnh:
  •
Đại tá Ngạc tiếp tục cho lính tiến vào, lập phòng tuyến, giữ bình tĩnh, không để địch tiến lại gần và không để bị địch bắt.
  •
Tư lệnh/V1DH chỉ thị lực lượng đặc nhiệm thi hành chiến thuật cài răng lược trên đất liền lẫn trên mặt biển.
- Lúc 08:00H: lực lượng đổ bộ báo cáo hiện địch quân đang có một Trung đội trước mặt và một Đại đội ở sau lưng họ. Quân địch được trang bị với súng đại liên và tiểu liên. Toán đổ bộ sau cùng lên phiá Tây Nam gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của địch và phải rút lui.
PHÓ ĐỀ ĐỐC H VĂN K-THOI
Lần đầu tiên duy nhất chỉ có ĐĐ Thoại vị Sĩ quan chỉ huy cuộc hành quân, qua vài câu ngắn ngủi trong bài viết bằng Anh ngữ đã xác nhận:
Sáng sớm 19/01, Ngạc đổ bộ Hải kích lên đảo Cam Tuyền và Quang Hòa. Tuy nhiên,
cuc hành quân đó đã tht bi vì lc lượng Trung Cng đã có mt trên đảo và đông hơn chúng tôi.” (Hồ Văn Kỳ-Thoại ‘Naval Battle of The Paracels’ Cornell University_2014)
Mặc dù có sự lẫn lộn khi ghi nhận Hải kích đổ bộ lên đảo Cam Tuyền, nhưng đã xác nhn s tht là quân TC đã đổ b lên đảo Quang Hòa trước quân ta vì thế đã đưa đến tht bi.

TÀI LI
U B TÚC
••• Hi quân Hoa Kỳ: điện văn số 7937 nhóm ngày giờ Z 190140Z JAN 74 từ DAO SAIGON báo cáo lúc 05:15H, hai tàu Trung Cộng ở phía ngoài đảo Quang Hòa.
Lúc 08:30H toán đổ bộ của ta bị bao vây bởi 2 Đại đội TC đã đổ bộ từ 8 chiếc tàu. 
•••
B Quc phòng Hoa Kỳ: lúc 05:15H ngày 19/01, lực lượng VNCH quan sát 2 tàu TC neo ngoài đảo Quang Hòa và đã đổ bộ khoảng 400 lính. Khoảng một giờ sau đó, VNCH đổ bộ 74 quân lên đảo và cuộc chiến bắt đầu. (tài liệu do TTHQ/HQ cung cấp cho cơ quan DAO của Hoa Kỳ)
•••
CIA: Chánh quyền Nam Việt Nam báo cáo khoảng 75 Thủy quân Lục chiến đã đổ bộ lên đảo và đã bị bao vây bởi ít nhất hai đại đội línhTC. Trước khi Nam Việt Nam đổ bộ có ít nhất hai tàu TC và có lẽ nhiều hơn nửa bỏ neo phía ngoài đảo, hai hoặc ba phản lực cơ TC đã bay ngang khu vực. (DOC_0006007651 The President’s Daily Brief 19/01/1974_ LTG:ghi nhn không chính xác v quân s và đơn vị)
THĐ 47 (tài liệu của Đại tá Khuê)
- Hồi 05:30H, Vùng I Duyên hải chỉ thị Hải đội trưởng thi hành kế hoạch đã phổ biến đêm qua.
(THĐ 47- trang 302)
- Hồi 06:50H: HQ 5 đổ bộ toán Hải kích lên Tây-Tây Nam đảo Duncan. (THĐ 47-trang 296)
- Hồi 07:00H: HQ 4 đổ bộ Trung đội Biệt hải gồm 27 người lên bờ Nam đảo Duncan trong khi HQ 5 đổ bộ Trung đội Hải kích gồm 22 người lên bờ Tây Nam đảo Duncan.
Cũng trong thi gian này, tàu Trung Cng 402 và 407, đổ b tăng cường khong 2 Đại đội lên b phía Đông Bc đảo Duncan (quân số này đã được lấy từ tàu chuyển vận neo tại Đông Nam đảo Drummond). Một Đại đội Trung Cộng tiến về phía Biệt hải, Đại đội còn lại tiến về phía Hải kích. Trung đội Biệt hải tiếp tục tiến sâu vào bờ khoảng 250 thước và dựng quốc kỳ Việt Nam ngay trước mặt lính Trung Cộng đang dàn hàng ngang cách đó 3 thước. Đôi bên đứng ghìm súng có gắn lưỡi lê và nói chuyện với nhau, nhưng không ai hiểu gì vì ngôn ngữ bất đồng. Lúc này địch điều động quân có ý định bao vây để bắt sống ta. Nhận thấy địch có nhiều ưu thế, với quân số đông hơn, ở vị trí trên cao và được yểm trợ của toán quân trú phòng trong công sự phòng thủ; trong khi ta, với quân số ít hơn, ở vị trí bất lợi dưới thấp, rất trống trải, nên Trung đội Biệt hải phải rút xuống bìa san hô hồi 07:45H. (THĐ 47-trang 302/303)
- Hồi 07:26H: Tư lệnh Vùng I Duyên hải ra lệnh cho Hải đội trưởng:
      • Tránh khiêu khích, giữ đầu cầu và thiết lập ngay hệ thống phòng thủ, không cho địch lại gần và phải thật bình tĩnh.
      • Cố giữ thế cài răng lược trên đất liền và trên mặt biển để loại yếu tố Không quân của địch.
 (THĐ 47-trang 303)
- Hồi 07:30H: HQ 5 báo cáo đã hoàn tất đổ bộ toán Biệt hải lên đảo. Hiện đang bị áp lực địch càng ngày càng mạnh. Biệt hải bị bao vây. (THĐ 47-trang 296)
- Hồi 07:37H: HQ 4 báo cáo tầu chuyển vận Trung Cộng bắt đầu đổ bộ lên Duncan. Trên đảo có cờ Trung Cộng. (THĐ 47-trang 297)
THNK/HQ/THĐ 47 (tài liệu của Đại tá Khuê)
- Hi 05:25H: HQ 5 ra lnh nhim s tác chiến toàn din. (PT)
- H
i 05:30H: TTHQ/Bin: Đà Nng ch th Hi đội trưởng thi hành kế hoch đã ph biến đêm qua.- Hi 06:25H: VIDH: TLP/VIDH ch th xin 2 F5 sn sàng ti phi đạo để ym tr Hoàng Sa khi có lnh.

- Hi 06:40H: chiến hm đến phía Nam đảo Quang Hòa, lc lượng địch tp trung ti phía Đông Bc.
- H
i 06:45H: VIDH: HQ/Bin chuyn HQ 5 yêu cu dùng cài răng lược vi chiến hm TC để loi vn đề Không quân địch.
- H
i 06:50:
      • HQ 5
đổ b toán Hi kích lên Tây-Tây Nam đảo Quang Hòa (PT).
      • VIDH thông báo HQ 4 không tr
Quân đoàn 1 cho biết F5 không có kh năng ym tr Hoàng Sa vì quá xa.
- H
i 07:25H: VIDH: HQ 5 báo cáo 2 toán Bit hi đổ b lên Quang Hòa gp áp lc mnh càng lúc càng đông, có th b bt sng. 
- H
i 07:26H: VIDH ch th HQ 5:
      •
Đổ b hết Hi kích và Bit hi.
      •
Đứng nguyên ti ch. Tránh hành động khiêu khích. Lp h thng phòng th.
      • C
gi thế cài răng lược trên đất lin và trên mt nước.
- H
i 07:30H: TTHQ/Bin: HQ 5 báo cáo đã đổ b 2 toán Bit hi lên đảo, hin đang b áp lc lúc càng đông. Bit hi b bao vây. Toán HQ 4 đã lên đảo, đang b áp lc.
- H
i 07:37H: HQ 4 báo cáo tàu chuyn vn Trung Cng bt đầu đổ b.
- H
i 07:43H: HQ 4 báo cáo trên đảo cũng có c Trung Cng.
- H
i 07:51H: HQ 4 báo cáo toán Bit hi đã không chu ni áp lc đang rút dn ra bin.
- H
i 07:55H: TTHQ/Bin: khuyến cáo ca TL/HQ cho HQ 5 ‘không cho địch ti gn, phi làm ngay công s ti ch và phi tht bình tĩnh.
- Hi 08:01H: HQ 4 báo cáo HQ 5 tiếp tc cho xung cao su tiến v phía Tây đảo.

                                            DIN TIN LIÊN QUAN ĐẾN CUC ĐỔ B
TTHQ/HQ
- Lúc 06:00H: V1DH ra lịnh Đại tá Ngạc tái chiếm đảo Quang Hòa
- Lúc 06:30H: HQ 4 đổ bộ toán Biệt hải 27 người lên bờ phía Nam.
- Lúc 07:30H: HQ 5 hoàn tất đưa toán Hải kích 22 * người lên bờ ở phía Tây Nam, nhưng toán này chịu áp lực nặng nề từ lực lượng địch trên đảo và bị bao vây bởi càng nhiều lính TC và có thể bị bắt.
Để đối phó
Tư lnh/HQ ra lnh:
 •
Đại tá Ngc tiếp tục cho lính tiến vào, lập phòng tuyến, giữ bình tĩnh, không để địch tiến  lại gần và không để bị địch bắt.
 •
Tư lnh/V1DH chỉ thị lực lượng đặc nhiệm thi hành chiến thuật cài răng lược trên đất liền lẫn trên mặt biển.
THĐ 47
- Hồi 05:30H, Vùng I Duyên hải chỉ thị Hải đội trưởng thi hành kế hoạch đã phổ biến đêm qua.
(THĐ 47- trang 302)
- Hồi 06:50H     - HQ 5 đổ bộ toán Hải kích lên Tây-Tây Nam đảo Duncan. (THĐ 47-trang 296)
- Hồi 07:00H: HQ 4 đổ bộ Trung đội Biệt hải gồm 27 người lên bờ Nam đảo Duncan trong khi HQ 5 đổ bộ Trung đội Hải kích gồm 22 người lên bờ Tây Nam đảo Duncan.
Cũng trong thời gian này, tàu Trung Cộng 402 và 407, đổ bộ tăng cường khoảng 2 Đại đội lên bờ phía Đông Bắc đảo Duncan
(quân số này đã được lấy từ tàu chuyển vận neo tại Đông Nam đảo Drummond). Một Đại đội Trung Cộng tiến về phía Biệt hải, Đại đội còn lại tiến về phía Hải kích……………. nên Trung đội Biệt hải phải rút xuống bìa san hô hồi 07:45H.  (THĐ 47-trang 302/303)

THNK/HQ/THĐ 47
- Hồi 05:30H: TTHQ/Biển: Đà Nẵng chỉ thị Hải đội trưởng thi hành kế hoạch đã phổ biến đêm qua.
- Hồi 06:25H: V1DH thông báo HQ 5 TLP/V1DH chỉ thị xin 2 F-5 sẵn sáng tại phi đạo để yểm trợ Hoàng Sa khi có lệnh.
- Hồi 06:40H: Chiến hạm đến phía Nam đảo Quang Hòa, lực lượng địch tập trung tại phía Đông Bắc.
- Hồi 06:50: HQ 5 đổ bộ toán Hải kích lên Tây-Tây Nam đảo Quang Hòa (PT).
- Hồi 07:25H: VIDH: HQ 5 báo cáo 2 toán Biệt hải đổ bộ lên Quang Hòa gặp áp lực mạnh càng lúc càng đông, có thể bị bắt sống. 
- Hồi 07:26H: VIDH chỉ thị HQ 5:
      • Đổ bộ hết Hải kích và Biệt hải.
      • Đứng nguyên tại chỗ. Tránh hành động khiêu khích. Lập hệ thống phòng thủ.
      • Cố giữ thế cài răng lược trên đất liền và trên mặt nước.
- Hồi 07:30H: TTHQ/Biển: HQ 5 báo cáo đã đổ bộ 2 toán Biệt hải (LTG: thực sự 1 toán Hải kích và 1 toán Biệt hải) lên đảo, hiện đang bị áp lực lúc càng đông. Biệt hải (LTG: thực sự đây là toán Hải kích trên HQ 5) bị bao vây. Toán HQ 4 đã lên đảo, đang bị áp lực.
- Hồi 07:37H: HQ 4 báo cáo tàu chuyển vận Trung Cộng bắt đầu đổ bộ.
- Hồi 07:51H: HQ 4 báo cáo toán Biệt hải đã không chịu nỗi áp lực đang rút dần ra biển.
- Hồi 07:55H: TTHQ/Biển: khuyến cáo ca TL/HQ cho HQ 5 ‘không cho địch tới gần, phải làm ngay công sự tại chỗ và phải thật bình tĩnh’.
__________________________________________________________________________________

NH
N XÉT V GIAI ĐON ĐỔ B
Như dẫn chứng phần trên, lúc 05:15H, Đại tá Ngạc báo cáo phát hiện 2 tàu chuyển vận TC đổ bộ 400 quân lên phía Đông Bắc đảo Quang Hòa. Trước tình trạng bất lợi, ĐĐ Thoại gọi điện thoại vô Dinh Độc Lập với ý định thuyết phục TT Thiệu thay đổi lịnh tái chiếm đảo Quang Hòa của TL/HQ, nhưng TT Thiệu vẫn còn ở Đà Lạt. (xem bài PĐĐ Hồ Văn Kỳ-Thoại)
Đây là lý do vì sao ông chần chờ đến 06:00H mới ra lịnh Đại tá Ngạc tái chiếm Quang Hòa.
Sau đó HQ 4 và HQ 5 đổ bộ Biệt hải và Hải kích lên bờ đã bị lính TC bao vây.

Dn chng t THĐ 47 và THNK/HQ/THĐ 47 bin minh cho lnh đổ b quân lên đảo rất hp lý, vì ta không biết trước kế hoạch của địch, đây chỉ là sự trùng hợp một cách rất ư là ngẫu nhiên ‘ta đưa quân lên đảo, đồng thi địch cũng đổ b.

 Tuy nhiên lý lun trên của Đại tá Khuê không đủ thuyết phc và không hp lý đã bị ĐĐ Thoại phản biện cuc hành quân đó đã tht bi vì lc lượng Trung Cng đã có mt trên đảo và đông hơn chúng tôi’.
Và đã mâu thuẫnvới ngay cả nhận định của chính ông Trung Cng đã đổ b tăng vin và c th k càng trên các đảo Duncan và Drummond.
  
THĐ 47 lẫn THNK/HQ/THĐ 47 đều cho là lúc 06:50H HQ 5 đổ bộ toán Hải kích lên Tây-Tây Nam đảo Quang Hoà, tuy nhiên THNK/HQ/THĐ 47 có ghi chú là viện dẫn từ PHÚC TRÌNH (PT).
Căn cứ theo phúc trình của HQ 5 thì đây chỉ là
theo kế hoch d trùtoán hi kích trên HQ 5 đặt chân lên đảo lúc 07:45H.
Ngoài ra THĐ 47 cho là lúc 07:00H khi HQ 5 và HQ 4 đổ bộ lên đảo Quang Hòa, cũng trong thi gian này, tàu Trung Cng 402 và 407, đổ b tăng cường khong 2 Đại đội lên b phía Đông Bc đảo Duncan. Và tiếp theo lúc 07:30H  HQ 5 báo cáo đã hoàn tất đổ bộ toán Biệt hải lên đảo. Hiện đang bị áp lực địch càng ngày càng mạnh. Biệt hải bị bao vây.
Trong khi THNK/HQ/THĐ 47 ghi nhận:
-
lúc 06:40H: Chiến hm đến phía Nam đảo Quang Hòa, lc lượng địch tp trung ti phía Đông Bc.
- lúc 07:30H  HQ 5 báo cáo đã đổ bộ 2 toán Biệt hải lên đảo, hiện đang bị áp lực lúc càng đông.  Biệt hải bị bao vây. Toán HQ 4 đã lên đảo, đang bị áp lực.
(Có điểm trùng hợp là TTHQ/HQ, THĐ 47 và THNK/HQ THĐ 47 đều ghi nhận lúc 07:30H HQ 5 hoàn tất đưa toán Hải kích lên đảo.)
- lúc 07:37H: HQ 4 báo cáo tầu chuyển vận Trung Cộng bắt đầu đổ bộ lên Duncan. Trên đảo có cờ Trung Cộng.

Nh
ư vy thì Trung Cng đổ b quân lên đảo vào lúc nào 07:00H hay 07:37H?
Trong khi báo cáo lúc 06:40H xác nhn khi chiến hm ta đến phía Nam đảo Quang Hòa, lc lượng địch đã tp trung ti phía Đông Bc.
            Dẫn chứng từ THĐ 47 và THNK/HQ/TH Đ47 đã cho thấy sự thật qua việc ghi nhận các sự kiện trái ngược nhau.

Nếu
lúc 07:30H HQ 4, HQ 5 đổ b lên đảo b áp lc, Bit hi b bao vây thì làm gì lại có chuyện lúc 07:37H tàu chuyn vn TC bt đầu đổ b.

TTHQ/HQ ghi nhận sau khi HQ 5 hoàn tất đưa quân lên đảo lúc 07:30H, toán Hải kích đã bị lính TC bao vây và có thể bị bắt. Đây là điểm chính yếu đã mang đến sự thất bại như chính ĐĐ Thoại xác nhận: “Sáng sớm 19/01, Ngạc đổ bộ Hải kích lên đảo Cam Tuyền và Quang Hòa. Tuy nhiên,
cuc hành quân đó đã tht bi vì lc lượng Trung Cng đã có mt trên đảo và đông hơn chúng tôi

Tr
ước tình trng din ra bt li, để đối phó Tư lnh/HQ đã trc tiếp can thip, ông ra lnh cho c ĐĐ Thoi ln Đại tá Ngc:
 • Đại tá Ngạc tiếp tục cho lính tiến vào, lập phòng tuyến, giữ bình tĩnh, không để địch tiến  lại gần và không để bị địch bắt.
 •
Tư lệnh/V1DH chỉ thị lực lượng đặc nhiệm thi hành chiến thuật cài răng lược trên đất liền lẫn trên mặt biển.

Tuy nhiên  ghi nhn ca THĐ 47 và THNK/HQ/THĐ 47 lúc 07:26H li cho đây là lnh ca ĐĐ Thoi gi cho Đại tá Ngc.

Chỉ đến khi Đại tá Khuê phổ biến tài liệu THNK/HQ/THĐ 47 lần đầu tiên mới hé lộ sự can dự của TL/HQ: “lúc 07:55H TTHQ/Bin chuyn khuyến cáo ca TL/HQ cho HQ 5 ‘không cho địch ti gn, phi làm ngay công s ti ch và phi tht bình tĩnh.
Quân ta đang bị địch bao vây, trong tình trạng nghiêm trọng và bất lợi với trách nhiệm của một vị Tư lệnh Hải quân sao ông không RA LNH mà lại KHUYN CÁO, trong khi TTHQ/HQ ghi nhận một cách chính xác  là chính TƯ LNH HI QUÂN RA LNH cho ĐĐ Thoại và Đại Tá Ngạc lúc 07:30H.
                Và làm thế nào toán đổ bộ có thể
“gi thế cài răng lược trên đất lin” khi lc lượng địch quân trên đảo đông hơn gp 10 ln.
___________________________________________________________________________________

....... CÒN TIẾP..........................................................................................