Friday, January 1, 2016

Khu trục hạm, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, HQ 1, HQ 4, HQVNCH, Hải Quân VNCH


                                             KHU TRỤC HẠM - DER (Destroyer Radar Picket)


 
 
 
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment